La Creu Roja donarà suport a les víctimes del tifó Haiyan de les Filipines durant els propers dos anys

Les prioritats de l'organització per als dos propers anys se centraran en tres àmbits principalment: l'aigua i sanejament, facilitar l'allotjament als afectats i recuperar els mitjans de vida de més de 100.000 famílies.

 

Des de l’inici de l'emergència, s'han desplegat 10 Unitats de Resposta en Emergències de la Creu Roja sobre el terreny per assistir els afectats en la dotació d'Aigua i Sanejament, Salut, Logística i Telecomunicacions.

 

La Creu Roja a Catalunya ha enviat 2.000 tendals i 1.000 bidons d’aigua a les Filipines per donar suport a unes 10.000 persones afectades pel tifó.

 

Tres mesos després de l'impacte del tifó Haiyan (Yolanda) sobre les Filipines, el pitjor de les últimes dècades al país asiàtic, les conseqüències segueixen marcant la vida de les persones residents a les poblacions més afectades. Amb més de 12 milions de persones damnificades i més de 850.000 famílies desplaçades, la població segueix necessitant ajuda humanitària bàsica com ara allotjament, aigua i sanejament o atenció sanitària.

 

“Comptem amb un Pla Especial per a Filipines que ens permetrà donar suport als damnificats per tornar a la normalitat, però és necessari que la societat no s'oblidi de les persones afectades pel Tifó, ja que requeriran de tot el suport durant els propers dos anys per tirar endavant i recuperar les seves vides” - destaca María Alcázar, Directora de Cooperació Internacional de la Creu Roja arreu de l’Estat.

 

La Creu Roja participa activament en aquest operatiu internacional de la institució humanitària. La seva Unitat d'Emergències d'Aigua i Sanejament opera a Tacloban i també ha distribuït ajuda no alimentària (bidons d'aigua, mosquiteres, lones de plàstic, kits d'higiene i eines per a la reconstrucció d'habitatges) al nord de Cebú per a 1.000 famílies, al costat de la Creu Roja Filipina i la Creu Roja Alemanya.

 

En total, la Creu Roja ha pogut produir fins al moment més de 4 milions de litres d'aigua arreu de l’Estat, a través de les potabilitzadores desplegades sobre el terreny, que han permès distribuir aigua diàriament per a prop de 50.000 persones. La delegació estatal de la Creu Roja ha desplegat des de l'inici de l'emergència a 29 delegats al país per col·laborar amb la Creu Roja filipina i la Creu Roja Internacional en aquest operatiu d'ajuda.

 

També cal recordar que, des de Catalunya, la Creu Roja va fer un enviament d’ajuda humanitària cap a les Filipines l’11 de novembre de 2013. L’enviament constava de 2.000 tendals plàstics i 1.000 bidons amb capacitat de 20 litres d’aigua cadascun per a 2.000 famílies, aproximadament unes 10.000 persones. Els materials van sortir des del Magatzem d’ajuda humanitària internacional de la Creu Roja, situat a l’Anoia, i es van traslladar per carretera fins a l’aeroport de Barajas, on van ser noliejats per via aèria fins a les Filipines, amb d’altres materials humanitaris de la Creu Roja procedents d’altres llocs de l’Estat. Les accions de la Creu Roja a Catalunya a les Filipines han comptat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat i els ajuntaments de Cabrils, Castellbisbal, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Igualada, Palafrugell, El Prat de Llobregat i Lleida.

 

“La capacitat dels equips de resposta davant d’emergències és fonamental en els primers moments d'una emergència per salvar vides, juntament amb la tasca propera de la Creu Roja Filipina, que compta amb molta experiència en gestió de desastres” - destaca Roger Alonso, delegat català i responsable de la delegació estatal de la Creu Roja a les Filipines.

 

La intervenció de la Creu Roja està coordinada amb la Creu Roja Internacional i es realitza de la mà de la Creu Roja Filipina, la primera organització humanitària a respondre a les necessitats dels afectats, el paper dels quals està sent fonamental en l'assistència, amb més de 2.400 membres dedicats a l'operatiu d'emergència.

 

La crida internacional d'ajuda de la Creu Roja Internacional a conseqüència del tifó Haiyan (Yolanda) aconsegueix ja els 103 milions d'euros per donar assistència humanitària a més de 100.000 famílies durant els propers 24 mesos.

 

El pla d'intervenció de la Creu Roja a nivell internacional durant les primeres setmanes després del desastre s'ha centrat en la distribució d'articles alimentaris i d'ajuda humanitària en les poblacions més afectades pel tifó, així com en l'allotjament d'emergència, mitjançant la distribució de tendals plàstics i tendes a més de 60.000 famílies.

 

Després d'aquesta primera resposta d'emergència, la intervenció actualment s'està centrant en la recuperació primerenca de les condicions de vida de la població afectada, mitjançant la rehabilitació dels habitatges danyats i la recuperació dels seus mitjans de vida, actuacions fonamentals per a la població damnificada.

 

“Una vegada superada la fase d'emergència, la tasca més important consisteix a donar suport a la població perquè recuperi els seus mitjans de vida, els seus habitatges destruïts i els seus serveis bàsics a les poblacions més afectades” - assenyala Ignacio Román, Responsable estatal de Cooperació Internacional de la Creu Roja a les Filipines.