La Creu Roja participa en la campanya “Girona,ciutat de pau”

La voluntat que persegueix aquesta campanya és difondre la cultura de pau i treballar al màxim aquesta temàtica des de diferents formats.La Creu Roja participa en la campanya "Girona, ciutat de pau", que tindrà lloc durant el mes de febrer a la ciutat per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre la cultura de pau.  La campanya està organitzada per l’Ajuntament de Girona, el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i entitats com la Coordinadora d’ONG Solidàries, Intermón Oxfam i Amnistia Internacional. Així mateix, hi participa professorat de primària i secundària.Dins de la programació i amb l’objectiu de difondre la cultura de la pau, es desenvoluparan diversos tallers,conferències, exposicions i dinàmiques a les escoles de Girona, del 18 al 27 de febrer.La Creu Roja a Girona ha participat a la campanya, amb la instal·lació de l’exposició “Camins cap a la pau” al Centre Cívic Sant Narcís de Girona. Aquesta exposició respon al fet que el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja contribueix directament o indirectament a la pau, entesa la pau no només com l’absència de guerra, sinó com un procés dinàmic de cooperació entre tots els pobles.L’exposició té per objectiu incrementar la presa de consciència de la societat davant dels conflictes armats i difondre les normes i principis del Dret Internacional Humanitari que promouen una cultura de la pau.